Xdebug, Expose, Stripe, GivenWhenThen, SpaceX and more

Освен темите в заглавието, има бързи включвания за най-разнообразни теми като: как програмист прави над $100k/година от GitHub спонсори; инструмент за създаване на блог; за тунел към локалната среда с ngrok; за event driven PHP с ReactPHP и Long Polling; за новия мейл клиент (и сървър) Hey и Basecam като цяло; за Laracon и Laracon Online; както и много важните за нас TFA